Dreh, dreh....

 

 

Cartoon

des Tages

 

 

 

© Ralf Fieseler 2011